Skip to main content

Környezetvédelem

Hulladékból értéket

LERAKÓ HELYETT A PAPÍRGYÁRUNKBA KERÜL A HULLADÉK PAPÍR
A Hamburger Hungária papírgyára lehetővé teszi a papírhulladék értékké alakítását ahelyett, hogy az a hulladékégetőkben vagy hulladéklerakókban végezné. A hulladékpapír-rost évente hatszor használható újra, ami a jól kiépített begyűjtési rendszer esetén komoly elsődleges nyersanyag-megtakarítást tesz lehetővé. Érdemes tehát a papírt szelektíven gyűjteni!

A TERMELÉS SORÁN KELETKEZŐ HULLADÉK 95%-ÁT IS ÚJRAHASZNOSÍTJUK
Nemcsak a gyártást jellemzi az újrahasznosítás, hanem a teljes termelési folyamatot is, hiszen a termelés során keletkező hulladék 95%-a további hasznosításra kerül. Ennek jelentős részét saját erőművünkben hasznosítjuk energetikailag.
 

Hatékony energia termelés

FELEANNYI ENERGIÁT HASZNÁLUNK FEL MINT 20 ÉVE
A folyamatos technológiai és energiahatékonysági fejlesztéseknek köszönhetően egy tonna termék előállításához megközelítőleg feleannyi energiát használunk fel, mint 20 évvel ezelőtt. 
 
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ENERGIÁVAL DOLGOZUNK
A hulladékhasznosítási arány növelése és az önellátás fokozása érdekében 2016-ban 45 milliárd Ft értékű fejlesztéssel üzembe helyeztük saját erőművünket, amely hazai hulladékból nyerhető nyersanyagokat is fel tud használni. A csúcstechnológiát képviselő erőmű 158 MW hő- és 42 MW villamos energia előállítására képes, amely fedezi a papírgyárunk működtetéséhez szükséges energiát, továbbá biztosítja a korábban főként lerakókba kerülő papírgyártásból származó termelési hulladék hasznosítását is.

Erőművünk

A GYÁRKÉMÉNY NÁLUNK NEM FÜSTÖL
A környezetterhelés minimalizálása érdekében az erőműben a legmodernebb füstgáztisztító berendezések üzemelnek, így a működés a környező települések lakosai számára szinte észrevétlen marad. Az erőműi tevékenység során keletkező hulladékok - salak, pernye, fém, műanyag - 97%-a is újrahasznosításra kerül például rekultiváció vagy útépítés során.
 

Felelős Vízgazdálkodás

TISZTA VIZET ÖNTÜNK A DUNÁBA
A modernizált szennyvíztisztítónknak köszönhetően a gyártáshoz kölcsönvett vizet ugyanolyan tisztán adjuk vissza a természetbe, ahogyan kaptuk.
A papíripar az egyik leginkább vízigényes ágazat. Környezetvédelmi szempontból nagy kihívást jelent egy fenntartható vízgazdálkodási rendszer kialakítása. A Hamburger Hungária vízhasználatra kialakított modellje megfelel a legmagasabb szintű technológiai elvárásoknak.
Ennek köszönhetően 2015 óta nem nőtt számottevően papírgyárunk természetes vízigénye. Egy tonna termelt papírra vonatkoztatva a vízfelhasználásunk az elmúlt években nem haladta meg a 7 m3/t értéket, míg az iparági elérhető legjobb technikához tartozó referenciaérték 10 m3/t.

 

SZENNYVÍZKEZELÉSBEN IS AZ ÉLEN
A papírgyártás jelentős vízigénye miatt rendkívül fontos a nagy rosttartalmú vizek visszaforgatásával csökkenteni a frissvízfogyasztást és a kibocsátásra kerülő tisztított víz mennyiségét. Ennek érdekében folyamatosan korszerűsítjük szennyvízkezelési eljárásunkat.
Papírgyárunk saját szennyvíztisztító egységgel rendelkezik, melyben kétlépcsős biológiai lebontással kezeljük az elfolyó szennyvizet. A hatósági ellenőrzések is alátámasztják, hogy a kibocsátott víz minősége az előírt határértékeknél jóval kedvezőbb, és minden szempontból megfelel az elérhető legjobb technikák (BAT) által támasztott követelményeknek.

 

MÉG TOVÁBB FEJLESZTJÜK ZÖLD-TECHNOLÓGIÁNKAT

Az elmúlt évek beruházásainak eredményeként a szennyvíztisztítás már nem csak költséget, hanem további értékteremtést is jelent cégünknek, hiszen az eljárás során termelődő biogázzal  zöld  minősítésű áramot is termelünk biogáz motoros kiserőművünkben.

Biogáz motoros kiserőművünk

A Hamburger Hungária Kft termelése során keletkező szennyvíz tisztítása kapcsán éves szinten mintegy kb. 23 MJ/m3 fűtőértékű biogáz keletkezik, melyből mint megújuló energiahordozóból kapcsolt termeléssel villamos energiát és hőt állít elő. Az átalakítási hatásfoka 86,3%. A 2 db gázmotor generátor névleges villamos teljesítménye egyenként 1200 kW.  A gázmotor hűtésből, ill. füstgáz hő hasznosításból nyert hőt (2 x 1321 kW) az új CFB kazán tápvizének előmelegítésére használják.