This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Környezetvédelem

Hulladékból értéket

LERAKÓ HELYETT A PAPÍRGYÁRUNKBA KERÜL A HULLADÉK PAPÍR
A Hamburger Hungária papírgyára lehetővé teszi a papírhulladék értékké alakítását ahelyett, hogy az a hulladékégetőkben vagy hulladéklerakókban végezné. A hulladékpapír-rost évente hatszor használható újra, ami a jól kiépített begyűjtési rendszer esetén komoly elsődleges nyersanyag-megtakarítást tesz lehetővé. Érdemes tehát a papírt szelektíven gyűjteni!

A TERMELÉS SORÁN KELETKEZŐ HULLADÉK 95%-ÁT IS ÚJRAHASZNOSÍTJUK
Nemcsak a gyártást jellemzi az újrahasznosítás, hanem a teljes termelési folyamatot is, hiszen a termelés során keletkező hulladék 95%-a további hasznosításra kerül. Ennek jelentős részét saját erőművünkben hasznosítjuk energetikailag.
 

Hatékony energia termelés

FELEANNYI ENERGIÁT HASZNÁLUNK FEL MINT 20 ÉVE
A folyamatos technológiai és energiahatékonysági fejlesztéseknek köszönhetően egy tonna termék előállításához megközelítőleg feleannyi energiát használunk fel, mint 20 évvel ezelőtt. 
 
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ENERGIÁVAL DOLGOZUNK
A hulladékhasznosítási arány növelése és az önellátás fokozása érdekében 2016-ban 45 milliárd Ft értékű fejlesztéssel üzembe helyeztük saját erőművünket, amely hazai hulladékból nyerhető nyersanyagokat is fel tud használni. A csúcstechnológiát képviselő erőmű 158 MW hő- és 42 MW villamos energia előállítására képes, amely fedezi a papírgyárunk működtetéséhez szükséges energiát, továbbá biztosítja a korábban főként lerakókba kerülő papírgyártásból származó termelési hulladék hasznosítását is.

Erőművünk

A GYÁRKÉMÉNY NÁLUNK NEM FÜSTÖL
A környezetterhelés minimalizálása érdekében az erőműben a legmodernebb füstgáztisztító berendezések üzemelnek, így a működés a környező települések lakosai számára szinte észrevétlen marad. Az erőműi tevékenység során keletkező hulladékok - salak, pernye, fém, műanyag - 97%-a is újrahasznosításra kerül például rekultiváció vagy útépítés során.
A tüzelőanyagként szenet, biomasszát, papírgyári hulladékokat, biogázt és földgázt használó erőmű három fő egységből áll: 

1. A tüzelőanyag előkészítő rendszer a tüzelésre használt anyagok fogadóállomásából és tárolójából, valamint azok tüzelésre előkészítéséből áll. A tüzelőanyag fogadó állomásokból és a tárolókból - a technológiai rendszereken keresztül - szállító szalagok segítségével kerül a kazánba.
 
2. A kazán névleges teljesítménye 172 MW. A kazán cirkulációs fluid ágyas technológiai kivitelű, ami a tüzelőanyag szemcsék forró, fluidizált ágyban, salakkal és homokkal történő lebegtetését jelenti. Az égéshez szüksége levegő a fluid ágy alján elhelyezett fúvókákon keresztül kerül a tűztérbe. Ez eredményezi a gyors és intenzív szilárd anyag és gázkeveredést, ami jó hőátadást és vegyi reakciót jelent.
 
3. Az elvételes, kondenzációs turbina maximális teljesítménye 45 MW. A gép névleges fordulatszáma 5500 rpm. A turbina forgórésze tömör kovácsolt acél, a nagynyomású mellső ház acélöntvény, míg a kisnyomású ház hegesztett konstrukció. A gőzturbina elvételéből biztosítjuk a papírgyártás részére szükséges 7,5 bar nyomású gőzt a kívánt mennyiségben (120-160 t/h). A generátor névleges teljesítménye 52,6 MVA, névleges feszültsége 11,0 kV, árama 2760 A, fordulatszáma 1500 rpm. A nedves hűtőtorony három cellából áll. Névleges hűtő teljesítménye 45 MW, felületigénye 30 * 10 m. A ventilátorok átmérője 6m.

Felelős Vízgazdálkodás

TISZTA VIZET ÖNTÜNK A DUNÁBA
A modernizált szennyvíztisztítónknak köszönhetően a gyártáshoz kölcsönvett vizet ugyanolyan tisztán adjuk vissza a természetbe, ahogyan kaptuk.
A papíripar az egyik leginkább vízigényes ágazat. Környezetvédelmi szempontból nagy kihívást jelent egy fenntartható vízgazdálkodási rendszer kialakítása. A Hamburger Hungária vízhasználatra kialakított modellje megfelel a legmagasabb szintű technológiai elvárásoknak.
Ennek köszönhetően 2015 óta nem nőtt számottevően papírgyárunk természetes vízigénye. Egy tonna termelt papírra vonatkoztatva a vízfelhasználásunk az elmúlt években nem haladta meg a 7 m3/t értéket, míg az iparági elérhető legjobb technikához tartozó referenciaérték 10 m3/t.

 

SZENNYVÍZKEZELÉSBEN IS AZ ÉLEN
A papírgyártás jelentős vízigénye miatt rendkívül fontos a nagy rosttartalmú vizek visszaforgatásával csökkenteni a frissvízfogyasztást és a kibocsátásra kerülő tisztított víz mennyiségét. Ennek érdekében folyamatosan korszerűsítjük szennyvízkezelési eljárásunkat.
Papírgyárunk saját szennyvíztisztító egységgel rendelkezik, melyben kétlépcsős biológiai lebontással kezeljük az elfolyó szennyvizet. A hatósági ellenőrzések is alátámasztják, hogy a kibocsátott víz minősége az előírt határértékeknél jóval kedvezőbb, és minden szempontból megfelel az elérhető legjobb technikák (BAT) által támasztott követelményeknek.

 

MÉG TOVÁBB FEJLESZTJÜK ZÖLD-TECHNOLÓGIÁNKAT

Az elmúlt évek beruházásainak eredményeként a szennyvíztisztítás már nem csak költséget, hanem további értékteremtést is jelent cégünknek, hiszen az eljárás során termelődő biogázzal  zöld  minősítésű áramot is termelünk biogáz motoros kiserőművünkben.

 

Biogáz motoros kiserőművünk

A Hamburger Hungária Kft termelése során keletkező szennyvíz tisztítása kapcsán éves szinten mintegy kb. 23 MJ/m3 fűtőértékű biogáz keletkezik, melyből mint megújuló energiahordozóból kapcsolt termeléssel villamos energiát és hőt állít elő. Az átalakítási hatásfoka 86,3%.
 
A 2 db gázmotor generátor névleges villamos teljesítménye egyenként 1200 kW.  A gázmotor hűtésből, ill. füstgáz hő hasznosításból nyert hőt (2 x 1321 kW) az új CFB kazán tápvizének előmelegítésére használják.
Főbb elemei:

  • Biogáz tisztító rendszer
  • Biogáz szállító rendszer, nyomásfokozók
  • Gázmotorok, generátorok
  • Hűtő rendszerek, hőcserélők
  • Villamos hálózati csatlakozást biztosító kapcsoló berendezés és 22/0,4 kV-os transzformátorok
  • 1120 m hosszú, 22 kV-os termelői vezeték