Skip to main content

Társadalmi szerepvállalásunk

Társadalmi szerepvállalás a helyi közösségben

A Hamburger Hungária cégkultúrájának egyik legfontosabb eleme, hogy igyekszünk a lehető legtöbbet visszaadni annak a közösségnek, ahol dolgozunk. A régió jelentős gazdasági szereplőjeként a térség – benne kiemelten Dunaújváros – minden lakója iránt felelősséget érzünk. A kultúra és az oktatás-nevelés támogatása különösen kedves kötelességünk. Nagy mértékben járulunk hozzá több dunaújvárosi oktatási és non-profit intézmény működéséhez, nagyobb térségi rendezvények sikeres megvalósítását tesszük lehetővé és kisebb környékbeli települések falunapjait, fesztiváljait is támogatjuk. A vállalat nyílt napjait, családi napjait a dolgozók hozzátartozói mellett a környék lakossága is látogatja. Kiemelt figyelmet fordítunk az egészségügyre is, ennek jegyében rendszeresen hozzájárulunk a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház korszerűsítéséhez. Emellett igyekszünk kivenni a részünket a sport területén az utánpótlás-nevelésben is.

A papíripari kultúra érdekképviselete  

A Prinzhorn Cégcsoport a hazai papírgyártási piac legmeghatározóbb szereplője, ebből adódóan több szakmai érdekképviseleti feladatot is magára vállal a cég. A Hamburger Hungária iparági tapasztalatával, együttműködésével hozzájárul a CSAOSZ (Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség), a MGYOSZ (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége), az Európai Papíripari Szakmai Szövetség (Confederation of European Paper Industries - CEPI) döntéselőkészítő munkájához.
A szakmai szervezetek tevékenységébe való bekapcsolódásunk révén képviseljük a papíripar érdekeit, véleményezéssel hozzájárulunk az iparágat érintő jogszabályalkotás folyamatához, rálátást nyerve a szektor számára releváns fenntarthatósági témákra és kihívásokra is.

Látogatóközpont és magyar papírmúzeum

A papír és a papíripar múltja, történelme iránti vezetői felelősség és elköteleződés mintapéldájaként egyedülálló tárlatot nyitott a Hamburger Hungária Kft,, teret biztosítva 1.000 m2-en a hazai és nemzetközi papírgyártás tárgyi emlékeinek.
Látogatóközpontunkban és az 1.000 m2-es Magyar Papírmúzeumban az érdeklődők megismerhetik a vállalatcsoport történetén felül gazdálkodásának fenntartható körforgását, illetve számos nemzetközi és hazai papírtörténeti különlegességgel és érdekességekkel találkozhatnak.

a múzeum honlapja: magyarpapirmuzeum.webnode.hu
e-mail címe: papirmuzeum(at)gmail.com

 

Erőművünk

A GYÁRKÉMÉNY NÁLUNK NEM FÜSTÖL
A környezetterhelés minimalizálása érdekében az erőműben a legmodernebb füstgáztisztító berendezések üzemelnek, így a működés a környező települések lakosai számára szinte észrevétlen marad. Az erőműi tevékenység során keletkező hulladékok - salak, pernye, fém, műanyag - 97%-a is újrahasznosításra kerül például rekultiváció vagy útépítés során.
A tüzelőanyagként szenet, biomasszát, papírgyári hulladékokat, biogázt és földgázt használó erőmű három fő egységből áll: 

1. A tüzelőanyag előkészítő rendszer a tüzelésre használt anyagok fogadóállomásából és tárolójából, valamint azok tüzelésre előkészítéséből áll. A tüzelőanyag fogadó állomásokból és a tárolókból - a technológiai rendszereken keresztül - szállító szalagok segítségével kerül a kazánba.
 
2. A kazán névleges teljesítménye 172 MW. A kazán cirkulációs fluid ágyas technológiai kivitelű, ami a tüzelőanyag szemcsék forró, fluidizált ágyban, salakkal és homokkal történő lebegtetését jelenti. Az égéshez szüksége levegő a fluid ágy alján elhelyezett fúvókákon keresztül kerül a tűztérbe. Ez eredményezi a gyors és intenzív szilárd anyag és gázkeveredést, ami jó hőátadást és vegyi reakciót jelent.
 
3. Az elvételes, kondenzációs turbina maximális teljesítménye 45 MW. A gép névleges fordulatszáma 5500 rpm. A turbina forgórésze tömör kovácsolt acél, a nagynyomású mellső ház acélöntvény, míg a kisnyomású ház hegesztett konstrukció. A gőzturbina elvételéből biztosítjuk a papírgyártás részére szükséges 7,5 bar nyomású gőzt a kívánt mennyiségben (120-160 t/h). A generátor névleges teljesítménye 52,6 MVA, névleges feszültsége 11,0 kV, árama 2760 A, fordulatszáma 1500 rpm. A nedves hűtőtorony három cellából áll. Névleges hűtő teljesítménye 45 MW, felületigénye 30 * 10 m. A ventilátorok átmérője 6m.

Biogáz motoros kiserőművünk

A Hamburger Hungária Kft termelése során keletkező szennyvíz tisztítása kapcsán éves szinten mintegy kb. 23 MJ/m3 fűtőértékű biogáz keletkezik, melyből mint megújuló energiahordozóból kapcsolt termeléssel villamos energiát és hőt állít elő. Az átalakítási hatásfoka 86,3%.
 
A 2 db gázmotor generátor névleges villamos teljesítménye egyenként 1200 kW.  A gázmotor hűtésből, ill. füstgáz hő hasznosításból nyert hőt (2 x 1321 kW) az új CFB kazán tápvizének előmelegítésére használják.
Főbb elemei:

  • Biogáz tisztító rendszer
  • Biogáz szállító rendszer, nyomásfokozók
  • Gázmotorok, generátorok
  • Hűtő rendszerek, hőcserélők
  • Villamos hálózati csatlakozást biztosító kapcsoló berendezés és 22/0,4 kV-os transzformátorok
  • 1120 m hosszú, 22 kV-os termelői vezeték