This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA ÉS A JÖVŐ NEMZEDÉKEK SZÓSZÓLÓJA TETT LÁTOGATÁST A HAMBURGER HUNGÁRIÁNÁL

Dr. Kozma Ákos, az Alapvető Jogok Biztosa, valamint a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese, Dr. Bándi Gyula 2019. november 11-én látogatást tett a Hamburger Hungária Kft. papírgyárában a jövő nemzedékek érdekei, a természet védelme, a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés támogatása jegyében.

A bejárást megelőző megbeszélésen Bencs Attila ügyvezető igazgató tájékoztatást adott a Prinzhorn Cégcsoport és a Hamburger Hungária Kft. tevékenységéről, helyéről és szerepéről.

 

Balról jobbra: Bencs Attila - a Hamburger Hungária Kft. ügyvezetője, Dr. Kozma Ákos - az Alapvető Jogok Biztosa, Dr. Bándi Gyula - az Alapvető Jogok Biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese, Szikla Zoltán a Hamburger Hungária Kft. tanácsadója, a Dunapack korábbi, papír üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese

 

A vendégeket különösen érdekelte a Hamburger Hungáriának a magyarországi hulladékgazdálkodásban, üzleti életben, környezetvédelemben és foglalkoztatásban játszott szerepe. Megelégedéssel fogadták, hogy a társaság a hozzá  beérkező hulladékok szinte teljes körű hasznosítását képes megvalósítani és az emberek szemében értéktelen, sőt gyakran károsnak tekintett anyagból a legigényesebb piacok által befogadott értékes terméket állít elő anélkül, hogy a környezetét zavarná vagy terhelné.

 

A 10 éves jubileumát ünneplő 7. sz. papírgépen felül a vendégek megtekintették a Társaság Látogatóközpontját és a Magyar Papírmúzeumot.  

 

A vendégek nagy érdeklődéssel ismerkedtek a hulladékpapír újrahasznosítási folyamatával, valamint a szennyvízkezelő telep működésével, különös tekintettel annak biogáz termelésével és energetikai hasznosításával.