This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

HBLF „Üzleti Élet a Környezetért” díj a Hamburger Hungária Kft. részére

2019. december 6-án 12. alkalommal adták át a HBLF „Üzleti Élet a Környezetért” díjakat. A Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) a felelős vállalatirányítás iránt elkötelezett vállalkozásokat tömörítő non-profit szervezet 4 kategóriában választotta ki a legzöldebb hazai innovációkat. A Hamburger Hungária Kft. a „Folyamatok” kategóriában 1. helyezést ért el.

A képen balról jobbra: Czakó Borbála - a HBLF elnöke Vincze Virág - a Hamburger Hungária Kft. környezetvédelmi vezetője dr. Bándi Gyula - a Bíráló Bizottság elnöke

A kiírásnak megfelelően a Hamburger Hungária Kft. a díjra az elmúlt 3 év környezetvédelmi projektjeivel pályázott, 1 vízgazdálkodási és 2 fenntartható energiagazdálkodási fejlesztéssel.

Az első projekt a papírgyár saját szennyvíztisztítója anaerob tisztítási fokozatának fejlesztését célozta meg, mely modernizálás kimagaslóan magas, 95%-os tisztítási hatásfokot eredményezett. Mindemellett a cég tevékenysége során keletkező szennyvízből éves szinten mintegy 9 millió m23 MJ/ m3 fűtőértékű biogázt állít elő a Hamburger Hungária és ezzel az ország egyik legjelentősebb biogáz termelője.

A második pályázott projekt a társaság 2017. évi biogáz motoros kiserőmű beruházása volt. A szennyvízkezelés során előállított biogázból, mint megújuló energiahordozóból, a kiserőmű 2400 kW zöld minősítésű villamos energiát és hőt állít elő, kapcsolt termeléssel. Az átalakítási hatásfoka 86,3%.

Harmadik projektként a telephely erőműve tüzelőanyag összetételének korszerűsítésére vonatkozó fejlesztés került ismertetésre. Az átalakítások eredményeként a társaság éves hulladék feldolgozási kapacitása a korábbi 74.500 tonnáról 113.100 tonnára nőtt. E kapacitásnövekedés azért jelentős, mert minden egységnyi bevitt hőteljesítmény után, melyet szén helyet hulladék alapú tüzelőanyaggal biztosít a társaság, 44%-kal csökkenti a folyamat CO2 kibocsátását. Ezzel a fejlesztéssel éves szinten ~20 ezer tonna CO2 kibocsátást előz meg a Hamburger Hungária.

A Hamburger Hungária ezen elismeréssel bekerül az EU Környezetvédelmi Bizottsága díjáért versengő nemzetközi vállalatok körébe. 

A társaság fenti beruházásaival újabb példát mutatott arra, hogy az üzleti érdekek találkozhatnak a környezetbarát megoldásokkal, a zöld technológia sikeres alkalmazásával.