Skip to main content

Entegre Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

Hamburger Turkey olarak,

  • Uygulamakta olduğumuz Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin şartlarını yerine getirmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlayarak Entegre Yönetim Sistemi  Performansını arttırmak,
  • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıklarımızı azaltmak ve faaliyetlerimizden kaynaklanan kirliliği önlemek,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan, çalışanlarımızın yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini temin etmek için uygun çalışma ortamını sağlamak,
  • Faaliyetlerimizle ilgili yasal ve diğer gerekliliklerini yerine getirmek,
  • Doğal kaynakların etkin kullanılmasını sağlayarak çevrenin korunmasını sağlamak,
  • Tüm çalışanların kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki bilincini arttırmak ve çalışan katılımını sağlamak,
  • İç ve dış unsurlar ile ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak memnuniyetini arttırmak için ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,

firmamızın taahhüdüdür.