This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Entegre Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

 

Hamburger Turkey olarak,

 

  • Uygulamakta olduğumuz Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin şartlarını yerine getirmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlayarak Entegre Yönetim Sistemi  Performansını arttırmak,
  • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıklarımızı azaltmak ve faaliyetlerimizden kaynaklanan kirliliği önlemek,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan, çalışanlarımızın yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini temin etmek için uygun çalışma ortamını sağlamak,
  • Faaliyetlerimizle ilgili yasal ve diğer gerekliliklerini yerine getirmek,
  • Doğal kaynakların etkin kullanılmasını sağlayarak çevrenin korunmasını sağlamak,
  • Tüm çalışanların kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki bilincini arttırmak ve üst seviyede tutmak,
  • İç ve dış unsurlar ile ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak memnuniyetini arttırmak için ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,

firmamızın taahhüdüdür.