Skip to main content

Şirketimizde Sürdürülebilirlik

 

Şirketimizin ana ürünü  oluklu mukavva ürünleri için üretilen kağıttır. Üretimlerimizde, atık kağıtları çevreye duyarlı bir şekilde dönüştürmek sürdürülebilirlik iş modelimizin temelidir. Bu üretim yöntemi ve süreç boyunca mümkün olduğunca az enerji kullanmanın ekonomik hedefi, ilerlememizin itici gücüdür. İleriye yönelik ve yenilikçi aksiyonlarımızla birlikte bu işimizin başarısını garanti eder.

Geleceğe yönelik aksiyonlarımız şunları içerir:

  • İş ortaklarımızla eşit ve uygun şartlarda işbirliği yapmak ve bunları tüm süreçlerde üst düzeyde tutmak,
  • Süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve bu sürecin etkilerini izlemek.

 

Özellikle iki alanda sürdürülebilirliği koruyoruz:

  • Çevre (Atık kağıt,su,enerji)
  • İnsan  (Sosyal bağlılık , çalışan gelişimi,eğitim,güvenlik)  

 

 

 

 

 

 

Sertifikalarımız