This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Şirketimizde Sürdürülebilirlik

 

Şirketimizin ana ürünü  oluklu mukavva ürünleri için üretilen kağıttır. Üretimlerimizde, atık kağıtları çevreye duyarlı bir şekilde dönüştürmek sürdürülebilirlik iş modelimizin temelidir. Bu üretim yöntemi ve süreç boyunca mümkün olduğunca az enerji kullanmanın ekonomik hedefi, ilerlememizin itici gücüdür. İleriye yönelik ve yenilikçi aksiyonlarımızla birlikte bu işimizin başarısını garanti eder.

Geleceğe yönelik aksiyonlarımız şunları içerir:

  • İş ortaklarımızla eşit ve uygun şartlarda işbirliği yapmak ve bunları tüm süreçlerde üst düzeyde tutmak,
  • Süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve bu sürecin etkilerini izlemek.

 

Özellikle iki alanda sürdürülebilirliği koruyoruz:

  • Çevre (Atık kağıt,su,enerji)
  • İnsan  (Sosyal bağlılık , çalışan gelişimi,eğitim,güvenlik)