Skip to main content

Kağıt üretimi

Bir kağıt fabrikası 3 ana bölümden oluşur.

  • Hamur hazırlama
  • Kağıt makinesi
  • Bobin Kesme


Hamur Hazırlama

Üretim süreci hamur hazırlama ile başlar. Atık kağıt balyaları veya selüloz şeklindeki hammadde bol su ile eritilerek yabancı maddelerden arındırılır. Atık kağıtlar çoğunlukla evlerden ve büyük mağazalardan temin edilir. Bu tür kağıtların geri dönüşümü çok yüksek bir temizlik çalışması gerektirir: Yabancı maddelerin tamamen sistemden ayrılmasını sağlamak için kağıt hamurunun delikli ve yarıklı eleklerle çok sayıda temizleyici ekipman içinden beslenmesi gerekir.

Hamur hazırlamanın sonunda, gerekli kağıt özelliklerini elde etmek için nişasta, boyalar veya dolgu maddeleri gibi katkı maddeleri eklenir.
 

Kağıt Makinesi

Kağıt makinesi hazırlanan kağıt hamuru süspansiyonunu devralır ve sonsuz bir safiha üretmek için kullanır. "Kağıt makinesi" adı altında, aşağıdaki üç ana bölüme ayrılan, 100 m'den daha uzun bir sürekli tesis düşünülebilir:

  • Elek partisi
  • Pres bölümü
  • Kurutma bölümü

Kağıt makinesinin birinci bölümünde, hamur hazırlamadan gelen kağıt hamuru güçlü bir şekilde seyreltilir. Böylece elyaf/su karışımının her bir litresinde sadece yaklaşık yedi gram elyaf ve dolgu maddesi bulunur. Bu süspansiyon, geniş bir ağızlık vasıtasıyla dönen eleğin çalışma genişliği boyunca eşit olarak dağıtılır.

Suyun drenajı sağlanırken veya emilirken, elyaflar elek üzerinde birikir ve bir elyaf yapağı oluşturur.

Bu safiha oluşturma işleminin sonunda, kağıt hala yaklaşık olarak %80 oranında su içerir.

Spremberg'deki kağıt makinesi, bir sonraki işlem aşamasına geçmeden önce aynı aşamaların uygulandığı üç kat şekillendirme sisteminin birleşerek bir safiha oluşturması özelliğine sahiptir. Bu çok katmanlı yapı, beyazlık, yüksek mukavemet gibi özellikler gerektiren kağıtların üretilmesine olanak sağlar.

Kağıt, pres bölümündeki mekanik basınçla sudan daha fazla arındırılır. Bu amaçla kağıt, keçe ağlar vasıtasıyla silindirler arasında yönlendirilir ve yüksek bir baskı gücüne tabi tutulur. Presleme işlemi sayesinde, yaklaşık %52 kuru maddeye ulaşılır ve kağıt mukavemeti arttırılır.

Bir sonraki bölüm olan kurutma bölümünde ise ısı enerjisi verilerek kalan su buharlaştırılır. Kağıt safiha, buharla ısıtılan kurutma silindirleri üzerinde slalom benzeri bir şekilde yönlendirilir. Bu bölümde, belirli mukavemet veya baskı kalitesi parametrelerini kontrol altında tutabilmek için kağıt yüzeyine nişasta ve tutkal uygulamak üzere bir ünite bulunur. Kurutucu bölümünün sonunda bulunan kalender sayesinde düzgün bir yüzey ve eşit safiha kalınlığı sağlanır.

Spremberg kağıt makinesi ayrıca bir kaplama sistemi daha içerir. Bu süreçte kağıt ayrıca rafine edilir ve böylece daha pürüzsüz ve parlak bir yüzey elde edilir.

Kağıt , kurutma bölümünden çıktıktan sonra, birçok parametrenin izlendiği hassas bir kalite kontrol sürecinden geçirilir. Kalınlık, renk, özgül ağırlık ve nem gibi çeşitli parametreler ölçülür ve bunların tüm kağıt genişliği boyunca düzgün dağılımı kontrol edilir ve belgelenir.

Kağıt makinesinin sonunda, kağıt, tampon valsleri üzerine sarılır.
 

Bobin Kesme

Kağıt, müşteriye teslim edilmeden önce istenilen boy ve genişlikte kesilmelidir. Bunun için kağıt makinesinden çıkan büyük kağıt ruloları bobin makinesinde daha küçük ebatlara bölünür. Daha sonra bu kağıt bobinler müşteri taleplerine göre paketlenir ve etiketlenir.

Üretim sürecinden görseller