Skip to main content

Tüzelőanyagok szállítása

Info on acceptance

Hulladék átvétele

A hulladékból származó alternatív tüzelőanyagok átvétele csak a Hamburger Rieger GmbH-val, az erőmű üzletággal kötött érvényes hulladékgazdálkodási szerződés alapján lehetséges, és a hulladékgazdálkodási jogszabályok értelmében érvényes engedély szükséges hozzá. Előzetes értesítés nélkül nem lehet a járműveket kirakodni. Járművek utcai kirakodása előzetes értesítéssel kisteherautók és platós teherautók, járópadlós, nagyméretű billenős és konténeres járművek esetében (kirakodás hátulról).

Átvételi idő

Hétfőtől péntekig 6:00-tól 21:00 óráig
Szombatonként megegyezés szerint

Pozitív katalógus

Meghatározott alternatív tüzelőanyagok

A PDF-ben felsorolt hulladékok (alternatív tüzelőanyagok) átvétele és kezelése engedélyezett a létesítményben:

Az átvett hulladék megfelel az „Eredeti anyag szennyezőanyag-tartalmára vonatkozó küszöbértékek” - IV. melléklet A hulladékoknak a tükörbejegyzés hulladéktípusaihoz történő hozzárendelésére vonatkozó végrehajtási iránymutatások 1. táblázata - Brandenburg tartomány - 2007. február 12. (HL 9. sz., 2007.4.7., 467. o.) által meghatározott határértékeknek is.


Kiadás dátuma: 2014.04.10.

A másodlagos tüzelőanyagot (RDF) felhasználó fűtőműre vonatkozó átvételi feltételek

A létesítményben történő elfogadáshoz és kezeléshez a másodlagos tüzelőanyagnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:

Ömlesztett
Szemcseátmérő: 0-800 mm
Ömlesztett sűrűség: 150 kg/m³ és 800 kg/m³ között
Állag: szilárd; szabadon maradt folyadék jelenléte nem megengedett
Szállítható bálás áru (csak egyeztetés alapján és érvényes szerződéssel)
Szögletes bála: 
Hosszúság: 1750 mm
Szélesség:  1200 mm
Magasság:   1200 mm
Kerek bála:
Átmérő: max. 1200 mm
Magasság: 1200 mm
A bálánkénti maximális súly 1000 Mg, a bálában lévő anyag megegyezik az ömlesztett áru anyagával

 

kerámia, homok, porcelán, üveg, vas- és színesfémek összesen ≤ 10 tömeg%

 

 Egység           50-es percentilis 100-as percentilis
Fűtőérték (alsó fűtőérték, Ha)kJ/kg11 00018 000
Víztartalomtömeg %3550
Hamutartalomtömeg %1530
Vegyelemzés
klórtömeg %0,81,5
kéntömeg %0,61,0
fluortömeg %0,070,1
 Középérték     
mg/kg

80. percentilis érték mg/kg szárazanyag

PCB-k (poliklórozott bifenilek) < 10
PCP (pentaklórfenol) < 10
Nehézfémek  
As arzén513
Cd kadmium49
Co kobalt612
Cr króm125250
Cu réz350-
Hg higany0,61,2
Mg mangán250500
Ni nikkel80160
Pb ólom190-
Sb antimon2560
Sn ón3070
Tl tallium12
V vanádium1025

tűzijátékok, robbanóanyagok, lőszerek, radioaktív anyagok, nagynyomású gázpalackok
oldószerek és oldószertartalmú anyagok
porózus, emiatt gyúlékony hulladékok
gumiabroncsok, autóalkatrészek, háztartási gépek
kövek, föld, építési törmelék, tömör fém alkatrészek
fémpor, fémforgács, kötött formában is 
A veszélyes hulladékok szállítása fő szabály szerint kizárt.

Az alternatív üzemanyagok nem tartalmazhatnak veszélyes hulladékot (különösen az AVV értelmében vett veszélyes hulladékot).

Az átvett hulladék megfelel az „Eredeti anyag szennyezőanyag-tartalmára vonatkozó küszöbértékek” - IV. melléklet A hulladékoknak a tükörbejegyzés hulladéktípusaihoz történő hozzárendelésére vonatkozó végrehajtási iránymutatások 1. táblázata (Végrehajtási megjegyzések a tükörbejegyzés hulladékok hulladéktípusokba történő besorolásához - Brandenburg tartomány - 2007. február 12. (HL 9., 2007.04.07., 476. o.) által meghatározott határértékeknek is.