Skip to main content

Yakıtların teslimatı

Info on acceptance

Atık kabulü

Yedek yakıtların kabulü sadece işletme birimi enerji santrali Hamburger Rieger GmbH ile yapılan geçerli atık yönetim sözleşmesi ile mümkündür ve atık yönetimi yasası altında geçerli bir kabul gerektirir. Önceden bildirim olmaksızın araçlardan yük indirmesi yapılamaz. Yürüyüş zemini, büyük damper ve konteyner araçları (arka uçtan boşaltma) aracılığıyla kamyonetler ve düz yataklı kamyonlar için önceden bildirim ile aracın sokakta boşaltılması.

Kabul saatleri

Pazartesiden Cumaya 06:00 ile 21:00 arasında
Cumartesileri randevu ile

Pozitif katalog

PDF dosyasında (ikame yakıtlar) listelenen atıklar için sağlanan ikame yakıtlarda tesisteki kabul ve işleme izin verilir:

Alınan atıklar aynı zamanda “orijinal maddenin kirletici içeriğine ilişkin eşik değerler” - Ek IV, Tablo 1, 12 Şubat 2007 tarihli atık türlerine atık tahsisine ilişkin uygulama notları - Brandenburg - (07/04/2007 tarihli ve 9 sayılı R.G. S.467) çerçevesinde alınır.


Yayım tarihi: 10.04.2014

EBS ısıtma tesisine katılım koşulları

Tesise kabul ve tesiste işlem için yedek yakıt maddesi aşağıdaki koşullara uygun olmalıdır:

Gevşek döküm
Granülasyon: 0-800 mm
Döküm yoğunluğu: 150 kg/m³ ila 800 kg/m³ arası
Kıvam: sert; serbest akışkana izin verilmez
Taşımaya uygun balya şeklinde ürünler (sadece onay aldıktan sonra ve geçerli bir sözleşmeyle)
Dikdörtgen balya: 
Uzunluk: 1.750 mm
Genişlik:  1.200 mm 
Yükseklik:  1.200 mm
Yuvarlak balya:
Çap: maks. 1.200 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Balya başına maks. ağırlık 1.000 Mg, balyadaki malzeme gevşek dökümde olduğu gibi olmalıdır

 

Seramik, kum, porselen, cam, demir ve demir olmayan metaller toplam ≤ %10 kütle oranı

 

 Birim           %50’lik dilim %100’lük dilim
Isıtma değeri HukJ/kg11.00018.000
Su oranıKütle oranı %3550
Kül oranıKütle oranı %1530
Analitik
KlorKütle oranı %0,81,5
KükürtKütle oranı %0,61,0
FlorKütle oranı %0,070,1
 Medyan değeri    
mg/kg
80. Yüzdelik dilim değeri mg/kg TS
PCB poliklorlu bifeniller      < 10
PCP pentaklorofenol < 10
Ağır metaller      
As Arsenik513
Cd Kadmiyum49
Co Kobalt612
Cr Krom125250
Cu Bakır350-
Hg Cıva0,61,2
Mg Mangan250500
Ni Nikel80160
Pb Kurşun190-
Sb Antimon2560
Sn Kalay3070
Tl Talyum12
V Vanadyum1025

Havai fişekler, patlayıcı maddeler, mühimmatlar, radyoaktif maddeler, basınç altındaki gaz tüpleri
Çözücü maddeler ve çözücü madde içeren malzemeler
Tozlu ve dolayısıyla kolayca alev alabilen atıklar
Araba lastikleri, araba parçaları, beyaz eşyalar
Taşlar, toprak, inşaat molozu, kompakt metal parçalar
Yapıştırılmış şekilde de olsa metal tozu, metal talaşları 
Tehlikeli atıkların teslimatı genel olarak kabul edilmemektedir.

İkame yakıtlar tehlikeli atık içermemelidir (özellikle AAV kapsamındaki tehlikeli atıklar).

Kabul edilen atık, “Orijinal maddedeki hasar verebilecek içerik için eşik değerleri” ile belirlenen kısıtlamalara uymalıdır - Ek IV Tablo 1 Vollzugshinweise zur Zuordnung von Abfällen zu den Abfallarten eines Spiegeleintrages (Atıkların ayna girişinin atık türlerine sınıflandırılması hakkında uygulama notları) – Brandenburg – 12 Şubat 2007 (ABl. No. 9 07.04.2007 p.476).